Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

http://www.sp1.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.jedynka.klodzko.pl/
ostatnie 20 informacji

Kategoria menu:


Spis informacji publicznych
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Wiesław Tracz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Małgorzata Bryła
Data wytworzenia informacji:  20.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  08.06.2022 15:51
Data weryfikacji:   08.06.2022 15:51
Data ostatniej zmiany:   08.06.2022 15:51 Rejestr zmian
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jolanta Śliwińska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jacek Unuczek
Data wytworzenia informacji:  19.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  18.06.2021 11:30
Data weryfikacji:   18.06.2021 11:30
Data ostatniej zmiany:   18.06.2021 11:30 Rejestr zmian
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Bryła
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jacek Unuczek
Data wytworzenia informacji:  22.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  12.03.2021 12:27
Data weryfikacji:   12.03.2021 12:28
Data ostatniej zmiany:   12.03.2021 12:28 Rejestr zmian
Statut Szkoły Podstawowej nr 1
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Bryła
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jacek Unuczek
Data wytworzenia informacji:  04.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  12.03.2021 12:23
Data weryfikacji:   12.03.2021 12:24
Data ostatniej zmiany:   12.03.2021 12:30 Rejestr zmian
Wewnętrzny Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Kłodzku w związku z COVID 19 w v okresie epidemii.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Unuczek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jacek Unuczek
Data wytworzenia informacji:  31.08.2020
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2020 10:28
Data weryfikacji:   17.09.2020 10:28
Data ostatniej zmiany:   17.09.2020 10:28 Rejestr zmian
Procedury organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Unuczek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jacek Unuczek
Data wytworzenia informacji:  04.09.2017
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2020 10:27
Data weryfikacji:   17.09.2020 10:27
Data ostatniej zmiany:   17.09.2020 10:27 Rejestr zmian
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ UCZNIA
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Unuczek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jacek Unuczek
Data wytworzenia informacji:  02.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2020 10:26
Data weryfikacji:   17.09.2020 10:26
Data ostatniej zmiany:   17.09.2020 10:26 Rejestr zmian
PROCEDURY OBIEGU INFORMACJI
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Unuczek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jacek Unuczek
Data wytworzenia informacji:  02.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2020 10:25
Data weryfikacji:   17.09.2020 10:25
Data ostatniej zmiany:   17.09.2020 10:25 Rejestr zmian
PROCEDURA WYTYPOWANIA NAUCZYCIELA DO ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH PLACÓWKI
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Unuczek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jacek Unuczek
Data wytworzenia informacji:  02.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2020 10:24
Data weryfikacji:   17.09.2020 10:24
Data ostatniej zmiany:   17.09.2020 10:24 Rejestr zmian
Procedura postępowania dotycząca zwalniania uczniów na zawody, konkursy i inne imprezy organizowane poza szkołą
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Unuczek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jacek Unuczek
Data wytworzenia informacji:  02.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2020 10:22
Data weryfikacji:   17.09.2020 10:23
Data ostatniej zmiany:   17.09.2020 10:23 Rejestr zmian
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Unuczek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jacek Unuczek
Data wytworzenia informacji:  02.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2020 10:21
Data weryfikacji:   17.09.2020 10:22
Data ostatniej zmiany:   17.09.2020 10:22 Rejestr zmian
PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Unuczek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jacek Unuczek
Data wytworzenia informacji:  02.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2020 10:20
Data weryfikacji:   17.09.2020 10:21
Data ostatniej zmiany:   17.09.2020 10:21 Rejestr zmian
Procedura reagowania wobec sprawcy cyberprzemocy
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Unuczek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jacek Unuczek
Data wytworzenia informacji:  02.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2020 10:19
Data weryfikacji:   17.09.2020 10:20
Data ostatniej zmiany:   17.09.2020 10:20 Rejestr zmian
PROCEDURA KONTROLI DOKUMENTACJI NAUCZYCIELA
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Unuczek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jacek Unuczek
Data wytworzenia informacji:  02.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2020 10:18
Data weryfikacji:   17.09.2020 10:18
Data ostatniej zmiany:   17.09.2020 10:18 Rejestr zmian
PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Unuczek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jacek Unuczek
Data wytworzenia informacji:  02.01.2018
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2020 10:16
Data weryfikacji:   17.09.2020 10:17
Data ostatniej zmiany:   17.09.2020 10:17 Rejestr zmian
Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej organizowanej dla uczniów
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Unuczek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jacek Unuczek
Data wytworzenia informacji:  02.09.2019
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2020 10:15
Data weryfikacji:   17.09.2020 10:15
Data ostatniej zmiany:   17.09.2020 10:15 Rejestr zmian
Sprawozdanie finansowe za rok 2019
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Bryła
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jacek Unuczek
Data wytworzenia informacji:  24.01.2020
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2020 10:08
Data weryfikacji:   17.09.2020 10:09
Data ostatniej zmiany:   17.09.2020 10:09 Rejestr zmian
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Unuczek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jacek Unuczek
Data wytworzenia informacji:  21.01.2020
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2020 10:04
Data weryfikacji:   17.09.2020 10:05
Data ostatniej zmiany:   17.09.2020 10:05 Rejestr zmian
Regulamin Rady Pedagogicznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Unuczek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Małgorzata Bryła
Autor ostatniej poprawki:   Małgorzata Bryła
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Jacek Unuczek
Data wytworzenia informacji:  11.01.2018
Data wprowadzenia do BIP:  17.09.2020 09:59
Data weryfikacji:   17.09.2020 09:59
Data ostatniej zmiany:   17.09.2020 09:59 Rejestr zmian